FORMULARZ KONTAKTOWY

LOGOWANIE

Zakres usługSzerokie doświadczenie kadry ParkPoint zarówno z branży deweloperskiej, biznesów niszowych oraz prawne pozwala świadczyć szeroki zakres usług zarówno w pełnym cyklu deweloperskim, jak również rozdzielnie. Poniżej przedstawiamy ogólny zarys świadczonych usług w zakresie zewnętrznym, jak również na potrzeby wewnętrznych inwestycji własnych.


Usługi na Etapie Przedwykonawczym:

 • Wyszukiwanie gruntów pod konkretne zapotrzebowanie inwestycyjne
 • Proces Due Diligence
 • Analizy Opłacalności i Ryzyka uwzględniające analizę chłonności, lokalizację, trend podażowo-popytowy, fluktuację stawek rynkowych
 • Product Placement - dopasowanie produktu do bieżących niszowych tendencji rynku, zapewniających boutique'owe podejście
 • BTS - Built To Suit
 • Pozyskiwanie finansowania bankowego
 • Projekty wielobranżowe
 • Opracowywanie unikalnych mechanizmów inwestycyjnych
 • Dokumentacja projektowa do pozwolenia na budowę
 • Zarządzanie procesem postępowania administracyjnego do uzyskania WZ i ZT, RDOŚ, uzgodnienia planu miejscowego

Usługi na Etapie Wykonawczym:

 • Kompleksowe administrowanie procesem przetargowym - Opcja GW lub CM (construction management)
 • Tworzenie dokumentacji projektowej wykonawczej
 • Nadzór Deweloperski uwzględniający:
  • inwestorstwo zastępcze (PM/CM/QS/Insp.nadz.)
  • zarządzanie nominowanymi podwykonawcami
  • nadzór prawny
  • marketing
  • komercjalizacja / sprzedaż
 • Opcja dostarczenia inwestycji "Pod klucz"
 • Opcja relokacji dla Kupującego / Najemcy komercyjnego